Lehekülje kasutamise ja isikuandmete töötlemise üldsätted

Käesolevad privaatsussätted on uuendatud kujul vastu võetud 27. jaanuaril 2023.a.

1. Lehekülje kasutamine ja isikuandmed

Kiissa.ee veebilehekülje (edaspidi “lehekülg”) kasutamine kätkeb endas tavapäraselt mõistetavalt tegevusi kodulehe kaudu informatsiooni hankimiseks ja edastamiseks. Sellised tegevused hõlmavad näiteks lehekülje kaudu avalikkusele suunatud sisutekstide lugemist, e-poes ostude sooritamist või infopäringu esitamist kasutades selleks lehekülje kontaktvormi. On arusaadav, et lehekülje osade funktsioonide otstarbekohane kasutamine eeldab juba olemuslikult lehekülje kasutajatelt teatud isikuandmete avaldamist. Käesolevas privaatsussätetes avaldatu taotluseks on informeerida lehekülje kasutajat, kelle isikuandmetega me kokku puutume, sellest, kuidas me nende andmeid kasutame, mida teeme isikuandmete kaitse tagamiseks ning millised õigused on lehekülje kasutajatel neid puudutavate isikuandmete suhtes.

2. Isikuandmete vastutav töötleja

Kiissa.ee lehekülje vastutav isikuandmete töötleja on Kiissa MTÜ, registrikood 80603534, aadressiga Lustimetsa, Kiissa, Mustvee vald, Jõgevamaa 42106, e-posti aadressiga info@kiissa.ee

3. Milliseid isikuandmeid me töötleme

Isikuandmete töötlemise vajadus ja ulatus sõltub sellest, millist lehekülje funktsionaalsust lehekülje kasutajale võimaldatakse. Väljatoodult võib viidata lehekülje kasutajaks registreerimisel ja lehekülje e-poe liidese kasutamisel andmetele, mis võimaldavad kasutajakonto teinud isikut tuvastada (Ees- ja perekonnanimi), temaga ühendust võtta (e-posti aadress, kontaktnumber) ning kasutaja vastava tellimuse esitamisel seda täita (maksja- ja tarneaadress e-poe tellimuste tarneks või üritustel osalemise broneeringu tegemiseks). Eeltoodud andmed on kohustusliku iseloomuga, mis on vajalikud isikuandmete vastutavale töötlejale võimalike tarnekohustuste täitmiseks. Lehekülje kasutamisel võime koguda teatud andmeid ka automaatselt parema kasutuskogemuse tagamiseks, mis on tänapäeva elektroonilist infotöötlust arvestades tavapärane – kasutajakontosse sisselogimisel salvestatakse kasutajatunnus. Eraldi saab viidata ka andmetele, mida on kasutaja edastanud meile vabatahtlikult, seda näiteks vabaühenduse liikmeavalduse esitamisel, lehekülje postituste, kommentaaride ja küsimustike näol, või pöördudes meie poole e-kirja teel. Isikuandmete töötleja õigustatud huvi vabatahtlikult edastatud andmete kogumiseks on aluseks seega ka näiteks uudiskirja saatmisel liikmeskonnale ja huvitatud isikutele nii turundustegevuse kui ka hariva iseloomuga sihtide teostamisel.

4. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Isikuandmete kaitse ja turvalisuse juures saab esile tuua hoolsuskohustuse rakendamise ning seda juurutava käitumise kujundamise lehekülje funktsionaalse infosüsteemi arendamisel ja igapäevatöös. Elektrooniliselt edastatud andmete turvalisuse tagamisele aitab kaasa lehekülje SSL turvalisuse sertifikaat. Isikuandmeid ei jagata kolmandate isikutega.

5. Kasutaja õigused seoses enda isikuandmetega

Lehekülje kasutajal on enda kohta käivate isikuandmetega seoses õigus teabele andmete ulatuse ja käitlemise eesmärgi osas, ning vajadusel õigus nõuda andmete vastavusseviimist tegelikkusega. Vabatahtlikkuse alusel kogutud andmete osas on lehekülje kasutajal õigus nõuda vastavate andmete kustutamist, näiteks loobuda kasutajakontost või uudiskirja tellimisest.

Ostukorv

Logi sisse

Pole veel kasutajakontot?

Sidebar

Kiissa veebilehekülg kasutab funktsionaalsuse tagamiseks vaid teatud vajalikke küpsiseid. Lehekülje kasutamisega jätkates eeldatakse, et nõustute sellega. Andmekaitsega seoses saab lugeda lähemalt lehekülje privaatsussätetes.

Alusta märksõna kirjutamisega ja tulemused kuvatakse alltoodult.
Pood
Lemmikud
0 kirje(t) Ostukorv
Minu konto